راهنمای نگارش مقالات

پژوهشگران عزیز دقت نمایید که مقالات خود را مطابق راهنمای نگارش تنظیم نمایید. 

کلیه مقالات ارسال شده توسط شما نهایتا جهت نمایه سازی و درج در مجموعه مقالات ارسال خواهد شد و لذا در صورتیکه مقاله مطابق فایل های زیر تهیه نشده باشد ، مسئولیت آن بر عهده نویسنده مقاله خواهد بود.