دعوت به همکاری علمی در کنفرانس به عنوان سخنران کلیدی بصورت افتخاری

باسلام

بدینوسیله از کلیه مدیران و مقامات محترم دستگاههای دولتی و اساتید و مدیران محترم دانشگاهها و موسسات آموزشی و پژوهشی دولتی و غیردولتی کشور(مرتبط با موضوع کنفرانس)دعوت بعمل می آید تا جهت ایراد سخنرانی (بعنوان سخنران ویژه و کلیدی کنفرانس) نسبت به تکمیل فرم پیوست (همراه با رزومه علمی و اجرایی) از طریق ارسال به ایمیل به ic_hs@yahoo.com اقدام لازم را مبذول فرمایید.

بدیهی است پس از طرح موضوع در شورای سیاستگذاری کنفرانس مراتب جهت آمادگی و هماهنگی های بیشتر به منظور حضور و ایرادسخنرانی از طریق دبیرخانه اجرایی به استحضار ایشان خواهد رسید.