راهنمای درخواست عضویت کمیته علمی کنفرانس

بنابه درخواست های مکرر اساتید محترم مبنی بر چگونگی ثبت نام به عنوان کمیته علمی کنفرانس به اطلاع می رساند ، جهت ثبت نام اولیه ، لطفا رزومه علمی خود را به آدرس اختصاصی کمیته علمی دبیرخانه scientificcommittee@ic-hs.com ارسال نمایید.

نتیجه درخواست طی 48 ساعت بررسی و به اطلاع خواهد رسید.

با تشکر